INNKALLING TIL ÅRSMØTE

18.03.2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE! 

TID: 14. april kl 20. NY TID: 26. mai 2021 kl 20.  

STED: UTE på Prestbakkan, på grunn av koronasituasjonen. .

FRISTER:

  • Saker til årsmøtet må sendes til styret minst 14 dager før årsmøtet.
  • Styret legger ut dokumenter til årsmøte før årsmøtet.


SAKSLISTE:

1. Oppstart årsmøte:

a. Godkjenne de stemmeberettigede

b. Velge ordstyrer

c. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

d. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

e. Godkjenne innkallingen, 

f. Godkjenne sakslisten, forretningsorden2. Behandle årsberetning v/ Sekretær

3. Behandle regnskap og revisors beretning v/ Kasserer og revisor4. Innkomne saker

5. Budsjett

6. Organisasjon og valg.

VELKOMMEN!

Hilsen Styret :)